Akut Miyeloid Lösemi (AML) - Kısa Bilgiler (Akute myeloische Leukämie)

yazar: Dipl. Biol. Maria Yiallouros, erstellt am: 2010/02/02, editör: Julia Dobke, Yayın İzni: Prof. Dr. med. Ursula Creutzig (deutsch), Dr. med Ebru Saribeoglu (türkisch), türk tercüman: Sait Kont, Last modification: 2013/09/03 doi:10.1591/poh.patinfo.aml.kurz , Kurz-URL: www.kinderkrebsinfo.de/AML_kurzinformation

Hastalık tablosu

Akut miyeloid lösemi (AML), aynı zamanda akut lenfoblastik olmayan lösemi (kan kanseri) olarak da tanımlanır, kan ve kan yapıcı sistemin kötü huylu bir hastalığıdır. Hastalık kanın oluştuğu kemik iliği içinde ortaya çıkar ve genel olarak olgun olmayan beyaz kan hücrelerinin (lökositler akyuvarlar) gereğinden fazla üretilmesine yol açar.

Normal olarak tüm kan hücreleri uyumlu bir denge içerisinde çoğalırlar ve kendilerini yenilerler. Bu esnada karmaşık bir olgunlaşma sürecinden geçerler. AML hastalığında bu süreç kontrol dışı kalmaktadır: Akyuvar da denilen lökositler işlev gören hücre olarak gelişmemekte, bunun aksine hızlı ve kontrol dışı olarak çoğalmaktadırlar ve buna bağlı olarak artan şekilde sağlıklı kan oluşumunu devre dışı bırakmaktadırlar. Bu nedenle sağlıklı akyuvarlar (lökositler), alyuvarlar (eritrositler ve kan pulcukları (trombositler artık gerekli miktarda oluşturulamazlar.

Bunun sonucunda kan eksikliği (Anemi), enfeksiyon ve artan kanama eğilimi görülebilir ve aynı zamanda akut lösemi hastalığının ilk başlangıç belirtileri de ortaya çıkar. AML hastalığı daha başlangıcından itibaren vücudun belirli bir bölgesinde sınırlı olmadığı için, aksine kemik iliğinden hareketle kana, lenfatik dokuya [lenfatik sistem] ve tüm diğer organlara ve dolayısıyla vücudun tüm organ sistemine yayılabilir. İşte bu sebepten bu hastalık, tüm lösemilerde de olduğu gibi, habis huylu bir sistemik hastalık olarak tanımlanır.

AML hastalığı oldukça çabuk seyreder. Tedavi edilmezse, lösemi hücrelerinin yayılmasıyla ve bunun eşliğinde vücudun çeşitli organlarında hasar oluşması nedeniyle diğer ağır hastalıklar belirir. Bu ciddi hastalıklar tedavi edilmezse, hasta bir kaç hafta veya ay içerisinde kaybedilir.

Rastlanma sıklığı

Akut miyeloid lösemi (AML), akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalığından sonra çocuklarda ve gençlerde ikinci sıklıkta görülen lösemi (kan kanseri)***‎ türüdür, çocukluk çağı lösemilerinin yaklaşık % 20’sini oluşturur. Çocukluk ve gençlik yaşlarında görülen tüm kötü huylu hastalıklar içerisindeki oranı yaklaşık %5 civarındadır.

Mainz kentindeki Çocuk Kanseri Veri Bankasının verilerine göre Almanya’da her sene 14 yaş altındaki yaklaşık 90 çocuk ve gençte akut miyeloid lösemi hastalığı tespit edilmektedir. Yıllık olarak yeni tanı konan hasta sayısı (18 yaşını dolduranlar dahil) 110 kişi civarındadır. AML hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir ve en sık olarak da ilerlemiş yetişkinlik yaşlarında ortaya çıkar. Bebekler ve ilk iki yaş içerisindeki çocuklar, çocukluk ve gençlik yaş grubundaki hastalar arasında hastalığın en sık görüldüğü gruptur. Erkek çocukların hastalığa yakalanma oranı, kız çocuklarına oranla biraz daha fazladır.

Akut miyeloid lösemi türleri

AML hastalığı, olgun olmayan miyeloid hücre cinsi hücrelerin kötü huylu değişime uğraması (kontrolden çıkması) sonucunda ortaya çıkar. Burada adı geçenler, kan oluşumundaki kök hücreleri denilen hücrelerdir (kan kök hücreleri). Bunlardan gelişme sürecinde kök hücre türüne göre belirli beyaz kan hücreleri (granulositler, monositler), kırmızı kan hücreleri (eritrositler, alyuvarlar) veya kan pulcukları (trombositler) meydana gelir. AML hastalığında genel kural olarak granulosit ön hücresinde (miyeloblast) dejenerasyon yani kontrolden çıkma söz konusudur. Ancak aynı zamanda diğer miyeloid hücrelerde de, yani monosit kök hücrelerinde, kırmızı kan hücrelerinde, kan pulcuklarında (trombositlerde) veya bunların ortak ön hücrelerinde de dejenerasyon meydana gelebilir.

Kötü huylu değişim çeşitli hücre tiplerini etkisi altına alabileceğine ve değişik olgunluk aşamasında belirebileceğine göre, çeşitli AML türleri (örneğin miyeloblastik lösemi, monoblastik lösemi, eritroblastik lösemi, megakaryositik lösemi ve çeşitli karışık türleri) mevcuttur. Kısa bir süre öncesine kadar lösemi hücrelerinin geliş kaynaklarına göre sekiz AML ana türü ayırt edilmekteydi. Bugün bu sınıflandırma dejenere olan hücrelerin gösterdiği genetik değişime göre yapılmaktadır.

Burada çeşitli AML şekilleri yani türleri olduğunu bilmek önemlidir, çünkü bunlar hastalık seyri ve tedavi başarısı (prognoz) bakımından, birbirlerinden önemli farklılıklar gösterirler. Tedavi stratejisi seçiminde bu farklılıklar dikkate alınır.

Sebepleri

Akut miyeloid lösemi hastalığının (AML) oluşum nedenleri pek bilinmemektedir. Gerçi hastalığın olgun olmayan miyeloid hücre denilen türden hücrelerin kötü huylu değişiminden meydana geldiği ve dejenerasyonun hücrenin genetik yapısından kaynaklandığı bilinmektedir. Ancak vakaların çoğunluğunda genetik değişimlerin neden oluştuğu ve bunun neden bazı çocuklarda hastalanmaya neden olup bazılarında olmadığı açıklanamamaktadır. Büyük olasılıkla AML meydana gelmeden önce genetik faktörlerin ve diğer etkenlerin birlikte etki etmeleri gerekmektedir.

Belirli genetik veya sonradan oluşan immün arızası ( bağışıklık sistemi) (örneğin Down sendromu Fanconi anemisi) veya belirli kromozom değişiklikleri olan çocuk ve gençlerin AML hastalığına yakalanmada daha fazla risk taşıdıkları bilinmektedir. Radyoaktif ışınları ve röntgen ışınları, belirli kimyasal maddeler ve ilaçlar, ebeveynlerin sigara ve alkol kullanmaları ve büyük olasılıkla virüsler löseminin ortaya çıkmasında rol oynayabilirler. Ancak hastaların çoğunluğunda hastalığı tetikleyen faktörler aslında bilinmemektedir.

Hastalık belirtileri

Akut bir miyeloid lösemi (AML) ile ilişkili semptomlar (belirtiler) genellikle birkaç hafta içerisinde ortaya çıkarlar. Bunların nedenleri kötü huylu hücrelerin kemik iliğive diğer vücut organ ve dokularında yayılmasıdır. Lösemi hücrelerinin kemik iliği içerisinde engellenemeyen çoğalmaları, normal kan hücrelerinin oluşumunu artan şekilde olumsuz olarak etkilemektedir.

AML hastalığına yakalanan çocuklar ve gençlerde bundan dolayı genellikle önce genel hastalık belirtileri olan halsizlik, oynama isteksizliği ve solukluk (kansızlık, Anemi) ortaya çıkar. Bunun nedeni, görevleri vücut hücrelerine oksijen taşımak olan alyuvarların (kırmızı kan parçacıklarının, eritrositlerin) azlığıdır. Bunun yanısıra işlev gören akyuvarların (beyaz kan parçacıklarının, lökositlerin) eksikliğinden dolayı (örneğin lenfosit ve granulositler) hastalık yapan mikroorganizmalara karşı yeterli mücadele yapılamamakta ve ateşlenme ile kendini gösteren enfeksiyonlar meydana gelmektedir. Hızlı bir kan pıhtılaşması sürecinde etkili olan trombositlerin eksikliği ise, deri ve mukoza kanamalarına yol açabilir.

Lösemi hücrelerinin vücutta çoğunluğu ele geçirmesi, kan yapısındaki değişiklik haricinde organlarda da rahatsızlıklara yol açmaktadır: Lösemi hücrelerinin kemik boşluklarında, kemik iliğinde gelişmesi özellikle el ve ayaklarda kemik ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılar öyle belirginleşebilirler ki, küçük çocuklar yürümek istemeyip kucakta taşınmak zorunda kalabilirler. Kötü huylu hücreler ayrıca karaciğer, dalak ve lenf düğümleriiçine (lenf bezleri) yerleşerek buraların şişmesine sebep olabilirler. Organlardaki şişmenin bölgesine göre örneğin karın ağrısı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Kötü huylu hücrelerin yerleşemediği hiçbir organ veya bölge yoktur. AML hastalarında beyin zarları da olumsuz etkilenebilir. Bunun sonucunda baş ağrısı, yüz felci, görme bozuklukları ve/veya kusma ortaya çıkabilir. Ayrıca deri ve mukozalarda tümör oluşumu görülebilir.

Sehr häufig (bei über 60 % der Patienten):

 • Müdigkeit, allgemeine Abgeschlagenheit und Lustlosigkeit, Krankheitsgefühl
 • Hautblässe durch Mangel an roten Blutzellen (Anämie***‎)
 • Fieber und/oder erhöhte Infektneigung durch Mangel an weißen Blutzellen (Neutropenie***‎)
 • Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit (durch Vergrößerung von Milz und/oder Leber)

Relativ häufig (bei 20 bis 50 % der Patienten)

 • Blutungsneigung ohne jedwede oder bei nur geringer Einwirkung von außen, zum Beispiel schwer zu stillendes Nasen- und/oder Zahnfleischbluten, blaue Flecken oder kleine punktförmige Hautblutungen (Petechien), selten Hirnblutungen
 • Geschwollene Lymphknoten***‎, etwa am Hals, in den Achselhöhlen oder in der Leiste
 • Knochen- und Gelenkschmerzen

Selten (bei unter 10 % der Patienten)

 • Kopfschmerzen, Sehstörungen, Erbrechen, Hirnnervenlähmungen (durch Befall des Zentralnervensystem***‎s)
 • Atemnot (bei Hyperleukozytose***‎)
 • Hautveränderungen und Chlorome (Myeloblastome oder Myelosarkome): tumorförmige Ansammlungen von Leukämiezellen in der Haut, den Lymphknoten oder im Knochen, manchmal um die Augen herum, zum Teil blau-grün gefärbt
 • Zahnfleischwucherungen (so genannte Gingivahyperplasie)
 • Vergrößerung der/eines Hoden

AML hastalık belirtilerinin şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak yukarda belirtilen bir veya daha fazla hastalık belirtisinin ortaya çıkması, illa ki lösemi hastalığının mevcut olduğu anlamına gelmez. Bu semptoların (belirtilerin) birçoğu lösemi ile hiçbir ilgisi olmayan zararsız hastalıklarda da ortaya çıkabilir. Ancak bu tip şikayetlerde mümkün olan en kısa sürede bir doktora başvurmak ve bunların nedenlerini açıklığa kavuşturmak önerilir. Gerçekten akut lösemi mevcut olması durumunda mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlanması gerekir.

Tanı

Doktor veya çocuk doktoru muayene ettiği çocuğun hastalık geçmişinde (anamnezi) ve bedensel muayene lösemi olabileceğine dair veriler elde ederse, önce geniş kapsamlı bir kan muayenesi yaptıracaktır. kan tablosu içindeki bazı değişiklikler lösemi şüphesini arttırırsa, teşhisin yani tanının güvencesi açısından kemik iliği (kemik iliği ponksiyonu) örneği alınması gerekli olacaktır. Bu amaçla ve daha sonra yapılacak olası muayeneler için doktor, hastasını çocuklar ve gençlerde kanser ve kan hastalıkları alanında uzmanlaşmış bir hastaneye sevk edecektir (pediatrik onkoloji ve hematoloji kliniği).

Kan ve kemik iliği incelemeleri hastanın lösemi hastalığına yakalanıp yakalanmadığını, yakalandı ise löseminin hangi tip olduğu konusunda detaylı ve tam bir bilgi edinilmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda immünolojik ve genetik laboratuar yöntemleri yardımıyla hem AML hastalığını diğer lösemi türlerinden (örneğin akut lenfoblastik lösemi, ALL) ayırabilmek, hem de AML hastalık tablosu içinde çeşitli alt grupları tanımak da mümkündür. Bu durum hedefli bir tedavi planlanması için önemli bir ön şarttır, çünkü bugün için özellikle şu gerçek bilinmektedir: Değişik AML şekilleri birbirlerinden yalnız hücresel ve moleküler düzeyde farklı olmakla kalmamakta, aynı zamanda hastalık seyirleri, tedavi başarısı (prognoz) ve tedavi edilebilirlik bakımından da farklılık göstermektedirler.

AML hastalığının tanısı konduğunda tedavi planlaması için kemik iliği dışında vücudun başka organlarının da örneğin beyin, karaciğer, dalak, lenf düğümleri, deri veya kemiklerin lösemi hücreleri tarafından istila edilip edilmediğinin bilinmesi çok önemlidir. Bu konuda ultrason muayenesi, röntgen muayenesi, manyetik rezonans tomografisi (MR), bilgisayar tomografisi (CT) ve/veya iskelet sintigrafisi gibi çeşitli yöntemler bilgi verebilir. Merkezi sinir sisteminin (beyin ve omurilik) hastalık tarafından tutulup tutulmadığını tespit edebilmek için, omurilik kanalından örnek alınarak (lumbal ponksiyon ile beyin omurilik sıvısı - BOS) incelenir.

Tedaviye ön hazırlık amacıyla ayrıca kalp fonksiyonlarının kontrolü elektrokardiyografi [EKG] ve ekokardiyografi[ECHO]) ve beyin fonksiyonlarının kontrolü (elektroensefalografi, EEG) yapılır. Bu tip başlangıç bulgularının bilinmesi tedavi sırasında ortaya çıkabilecek değişikliklerin daha iyi değerlendirilebilmesini sağlayacaktır. Geniş kapsamlı laboratuar muayeneleri hastanın genel sağlık durumunu kontrol etmeye yarar ve ayrıca bunun yanısıra lösemi sebebiyle bazı organlarda (örneğin böbrekler ve karaciğer) fonksiyon bozukluğu olup olmadığını veya metabolik bozukluk olup olmadığını tespit edilebilir. Bu veriler tedaviden önce veya tedavi sırasında özellikle dikkate alınmalıdır. Muhtemelen yapılması gerekebilecek kan nakli (kan transfüzyonu) için hastanın kan grubu da belirlenmelidir.

Yukarıda sayılan bütün muayenelerin her hastaya yapılması gerekmeyebilir Tedavinin planlanması için yetkili tedavi ekibiniz, sizi hangi tanısal yöntemlerin size veya çocuğunuza uygulanmasının gerektiği konusunda bilgilendirecektir.

Tedavi

Akut miyeloid lösemi (AML) şüphesinin bulunması veya doğrulanması durumunda hastanın en kısa sürede çocuk onkoloji servisinde tedavi altına alınması gerekmektedir. Buradaki yetkin ekip (doktorlar, hastabakıcılar) kanser hastası çocukların tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır ve modern tedavi yöntemlerini bilmektedirler. Çocuk hematologları ve onkologları birbirleri ile uzmanlar grubu olarak sürekli temas halinde bulunurlar. Bu çerçevede hastalarını birlikte geliştirdikleri ve sürekli olarak iyileştirdikleri tedavi planlarına (protokollerine) göre tedavi ederler. Tedavinin hedefi mümkün olduğunca yüksek sayıda hastayı iyileştirmek ve bunun yanısıra mümkün olduğunca düşük oranda yan etkilere ve ardıl sonuçlara ulaşabilmektir.

Tedavi yöntemleri

AML hastalarının tedavisi, yoğun bir kemoterapi (ilaçla tedavi) ile yapılır. Bazı hastalarda buna ek olarak Merkezi sinir sistemi (MSS) ışınlaması (radyoterapi) ve/veya yüksek dozajlı kemoterapi ve bunun sonunda kök hücre nakli (kemik iliği nakli - KİT) de yapılabilir. Tedavinin yoğunluğu ve süresi her hasta için özel olarak belirlenecektir ve bu esnada hastalık sürecini ve bununla prognoz denilen hastalık beklentisini etkileyen (riske uygun tedavi) risk faktörleri dikkate alınacaktır.
Tedavinin öncelikli hedefi vücut içerisindeki lösemi hücrelerini mümkün olduğunca tamamen yok etmek ve kemik iliğinin kan oluşturucu organ olarak görevini yeniden yerine getirmeye başlamasını sağlamaktır. Bu süreç zarfında komplikasyonların (istenmeyen yan etkilerin) ortaya çıkmasını engellemeye yarayan tedavi destekleyici önlemler (destek tedavisi) de uygulanmaktadır. Bunlar AML hastalarında tedavinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar.

Tedavi süreci

Tedavi süreci, prensip olarak tedavi süreleri ve kullanılan ilaç kombinasyonu açısından birbirlerinden farklı olan ve değişik hedefler içeren birçok tedavi basamaklarından oluşmaktadır. Önemli tedavi basamakları aşağıdadır:

 1. İndüksiyon tedavisi: Bu tedavi özellikle yoğun bir kemoterapi uygulamasından oluşur ve kısa bir süre içerisinde lösemi hücrelerinin büyük çoğunluğunu yok etmeye, yani remisyon oluşmasına yöneliktir.
 2. Konsolidasyon ve yoğunlaştırma tedavisi: Bu tedavi, indüksiyon tedavisinin sonrasında başlar ve yine kısmen diğer ilaç kombinasyonları ve yüksek ilaç dozları ile desteklenen yoğun kemoterapiden oluşur. Bu tedavinin hedefi, vücutta hala kalmış olan lösemi hücrelerini öldürmek ve hastalığın yenileme olasılığını en aza indirgemektir.
 3. MSS (Merkezi sinir sistemi) tedavisi: Bu yöntem Merkezi sinir sistemi (MSS) için önleyici (profilaktik) veya tedavi edici amaçla kullanılır. Bu tedaviyle beyin ve omurilikiçinde lösemi hücrelerinin yerleşmesi veya yayılmaya devam etmesi önlenmeye çalışılır. MSS tedavisi genellikle omurilik kanalına birçok ilaç verilmesi ile gerçekleştirilir (intratekal kemoterapi, bel iğnesi). Merkezi sinir sisteminde lösemi hücrelerinin bulunması durumunda ilaçla tedaviye ek olarak beyine (kafatası) radyoterapi yani ışınlama tedavisi de uygulanır.
 4. İdame tedavisi veya sürekli tedavi: Bu yöntem daha hafif bir kemoterapiden oluşur ve bir yıl süreli olarak genellikle ayakta yani hastaneye yatmadan (ambulant) uygulanır. Tedavinin hedefi, olanaklar ölçüsünde uzun bir tedavi süresi ile yoğun tedaviye rağmen ölmemiş olan lösemi hücrelerini yok etmektir.

Bazı hastalara (tanı sırasında kanda yüksek oranda lösemi hücresi bulunması veya organların ağır şekilde lösemi etkisinde bulunması durumunda) asıl uygulanacak tedavi öncesinde ön tedavi diye adlandırılan bir tedavi uygulanır. AML hastalığının bir alt türü olan Down sendromu ve promiyelositik lösemi hastaları için de özel tedavi kuralları geçerlidir.

Kök hücre nakli kök hücre nakli (kemik iliği nakli - KİT) yapılmayan hastalarda, tedavi sırasında veya sonunda hastalık nüksetmez ise tedavinin toplam süresi yaklaşık bir buçuk yıldır.

Terapi iyileştirme araştırmaları

Almanya’da akut miyeloid lösemi (AML) hastası çocuk ve gençlerin hemen hepsi terapi iyileştirme araştırması (tedavi protokolleri) çerçevesinde tedavi edilirler. Burada söz konusu olan kliniksel araştırmalardır. Araştırmaların hedefi, hastaları en güncel bilgi seviyesine göre tedavi etmek ve aynı zamanda tedavi imkanlarını daha iyileştirmek ve geliştirmektir.

Halen Almanya’da AML hastası çocuk ve gençlerin tedavisi için genel olarak belirtilen tedavi araştırmaları mevcuttur.

 • AML-BFM 2004 araştırması: Uluslararası multisentrik (çok merkezli) bir tedavi iyileştirme araştırmasıdır, 1 ile 18 yaş arasındaki AML hastası çocuk ve gençlere yöneliktir. Araştırmaya Almanya, İsviçre, Avusturya ve Çek Cumhuriyetinde bulunan tüm pediatrik onkoloji çocuk klinikleri ve tedavi merkezleri katılmaktadırlar. Araştırma merkezi Hannover Tıp Yüksek Okulu Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bölümünde bulunmaktadır (Araştırma yöneticisi: Prof. Dr. med. Dirk Reinhardt). AML hastalığı nüks eden (tekrarlayan) hastalar için de standart tedavi protokolleri bulunmaktadır.
 • AML SCT-BFM 2007 araştırması: Bu uluslararası multisentrik tedavi iyileştirme araştırması belirli nedenlerle kök hücre nakli yapılması gereken çocuk, genç ve yetişkinler için (hastalık nüksetmesi, hastalığın standart tedaviye cevap vermemesi) uygulanmaktadır. Bu araştırmaya 0 – 21 yaş arası hastaların katılımına izin verilmektedir. Araştırmaya Almanya, İsviçre, Avusturya ve Çek Cumhuriyetinde bulunan çok sayıda klinik katılmaktadır. Araştırma başkanlığını Hannover Tıp Yüksek Okulunda Prof. Dr. med. Martin Sauer yapmaktadır.
 • Hastalıkları nükseden veya AML tedavisine dirençli çocuk ve gençler için (yukarıda adı geçen kök hücre nakli araştırması haricinde) güncel olarak geçerli bir tedavi protokolü bulunmamaktadır ancak uluslararası bir veri bankası bulunmaktadır (AML Relapsed 2009). Bu veri tabanına tüm hastalar kaydedilmekte ve hastalar ön araştırma (Relapsed AML 2001) sonuçlarından çıkan tedavi önerilerine göre tedavi edilmektedirler. Bu araştırma Almanya’da Hannover Tıp Yüksek Okulunda Prof. Dr. med. Dirk Reinhardt tarafından yönetilmektedir.
 • Down sendromu ve AML hastası çocuk ve gençler, ML-DS 2006 araştırması çerçevesinde kayıt altına alınmakta ve bu protokol kurallarına göre tedavi edilmektedirler. Ayrıca Down sendromu olan ve dirençli miyoloproliferatif sendromu (TMD) hastası olan yeni doğanlar için ilave bir araştırma (TMD Prevension 2007) mevcuttur. Bu hastalık genellikle miyeloid lösemiye dönüşmektedir. Araştırmanın hedefi gelecekteki AML gelişmesi riskini azaltmaktır. Her iki araştırma için araştırma merkezi Hannover Tıp Yüksek Okulunda Prof. Dr. med. Dirk Reinhardt yönetiminde bulunmaktadır.

Tedavi başarısı

Akut miyeloid lösemi (AML) hastası çocuk ve gençlerin tedavi şansları son otuz yıl içerisindeki tedavi ilerlemeleri sayesinde önemli ölçüde artmıştır. Bugün uygulanan modern araştırma metotları ve yoğun standart kombinasyonlu kemoterapiler yardımıyla hastaların takriben % 70 kadarı tanı konulduktan beş sene sonra hastalıksız olarak yaşamaktadırlar (5 yıllık hastalıksız sağkalım).

Öte yandan AML hastalarının takriben % 30 kadarının bugün için henüz tedavi edilemedikleri ortadadır. Bunun bir nedeni hastaların, tedaviye başlangıçtan itibaren yetersiz yanıt vermesidir. Hastaların yaklaşık % 10’u ilk tedavide remisyon (hastalıksız olma durumu) hedefine erişememektedir.

Buna ilaveten hastalık nüksetmesi oranı (residif, relaps, tekrar) yüksektir. Almanya’da yıllık olarak yeni AML hastası 110 çocuk ve gencin yaklaşık % 30 kadarında (yani her üç hastadan birinde) hastalık nüks etmektedir (tekrarlamaktadır). Nüks eden hastalarda iyileşme olasılığı genellikle yüksek değildir. Hastalık tedaviden sonraki ilk 12 ay içerisinde tekrar ederse, iyileşme olasılığı daha da düşüktür. Yeni bir yoğunlaştırılmış kemoterapi (yüksek dozajlı kemoterapi) ve bunun sonrasında kök hücre nakli ile hastaların yaklaşık üçte birinde uzun süreli hastalıksız sağkalım mümkün olmaktadır.

Bugünkü tedavi iyileştirme araştırmaları çerçevesinde ve gelecekteki araştırmalar ile bu hastalar için daha iyi tedavi sonuçları elde edilmesi hedeflenmektedir

Uyarı: Belirtilen iyileşme oranları istatistiki bilgilerdir. Bu rakamlar AML hastalarının tamamı için önemli ve geçerli bir bilgi içermektedirler. Ancak hastanın iyileşip iyileşmeyeceği istatistikî olarak önceden belirlenemez. Lösemi hastalığı, en uygun şartlardaki hastalarda veya en riskli hastalarda bile hiç beklenmedik şekilde seyredebilir.

Kaynakça

 1. Creutzig U, Zimmermann M, Dworzak MN, Ritter J, Schellong G, Reinhardt D: Development of a curative treatment within the AML-BFM studies. Klinische Padiatrie 2013, 225 Suppl 1:S79 [PMID: 23700063]
 2. Rossig C, Jürgens H, Schrappe M, Moericke A, Henze G, von Stackelberg A, Reinhardt D, Burkhardt B, Woessmann W, Zimmermann M, Gadner H, Mann G, Schellong G, Mauz-Koerholz C, Dirksen U, Bielack S, Berthold F, Graf N, Rutkowski S, Calaminus G, Kaatsch P, Creutzig U: Effective childhood cancer treatment: The impact of large scale clinical trials in Germany and Austria. Pediatric blood & cancer 2013, 60: 1574 [PMID: 23737479]
 3. Creutzig U: Relapsed acute myeloid leukemia. In: Pui C-H, ed. Childhood Leukemias. Cambridge:. Cambridge University Press; 2012, 421-428.
 4. Reinhardt D, Von Neuhoff C, Sander A, Creutzig U: [Genetic Prognostic Factors in Childhood Acute Myeloid Leukemia.] Klinische Padiatrie 2012, 224: 372 [PMID: 22821298]
 5. Creutzig U, van den Heuvel-Eibrink MM, Gibson B, Dworzak MN, Adachi S, de Bont E, Harbott J, Hasle H, Johnston D, Kinoshita A, Lehrnbecher T, Leverger G, Mejstrikova E, Meshinchi S, Pession A, Raimondi SC, Sung L, Stary J, Zwaan CM, Kaspers GJ, Reinhardt D, AML Committee of the International BFM Study Group: Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in children and adolescents: recommendations from an international expert panel. Blood 2012, 120: 3187 [PMID: 22879540]
 6. Kaatsch P, Spix C: Jahresbericht 2011. Deutsches Kinderkrebsregister, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2011 [URI: http://www.kinderkrebsregister.de/ extern/ veroeffentlichungen/ jahresberichte/ aktueller-jahresbericht/ index.html]
 7. von Neuhoff C, Reinhardt D, Sander A, Zimmermann M, Bradtke J, Betts DR, Zemanova Z, Stary J, Bourquin JP, Haas OA, Dworzak MN, Creutzig U: Prognostic Impact of Specific Chromosomal Aberrations in a Large Group of Pediatric Patients With Acute Myeloid Leukemia Treated Uniformly According to Trial AML-BFM 98. Journal of clinical oncology 2010, 28: 2682 [PMID: 20439630]
 8. Niewerth D, Creutzig U, Bierings MB, Kaspers GJ: A review on allogeneic stem cell transplantation for newly diagnosed pediatric acute myeloid leukemia. Blood 2010, [PMID: 20538803]
 9. Creutzig U, Zimmermann M, Dworzak M, Urban C, Henze G, Kremens B, Lakomek M, Bourquin JP, Stary J, Reinhardt D: Favourable outcome of patients with childhood acute promyelocytic leukaemia after treatment with reduced cumulative anthracycline doses. British journal of haematology 2010, 149: 399 [PMID: 20230404]
 10. Sander A, Zimmermann M, Dworzak M, Fleischhack G, von Neuhoff C, Reinhardt D, Kaspers GJ, Creutzig U: Consequent and intensified relapse therapy improved survival in pediatric AML: results of relapse treatment in 379 patients of three consecutive AML-BFM trials. Leukemia 2010, [PMID: 20535146]
 11. Schrappe M, Creutzig U: Akute lymphoblastische (ALL) und akute myeloische (AML) Leukämie im Kindesalter. Interdisziplinäre Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie. AWMF online 2008 [URI: http://www.awmf.org/ uploads/ tx_szleitlinien/ 025-014.pdf]
 12. Zwaan MC, Reinhardt D, Hitzler J, Vyas P: Acute leukemias in children with down syndrome. Pediatric clinics of North America 2008, 55: 53 [PMID: 18242315]
 13. Belson M, Kingsley B, Holmes A: Risk factors for acute leukemia in children: a review. Environmental health perspectives 2007, 115: 138 [PMID: 17366834]
 14. Estey E, Garcia-Manero G, Ferrajoli A, Faderl S, Verstovsek S, Jones D, Kantarjian H: Use of all-trans retinoic acid plus arsenic trioxide as an alternative to chemotherapy in untreated acute promyelocytic leukemia. Blood 2006 May 1; 107: 3469 [PMID: 16373661]
 15. Reinhardt D, Ritter J: Klassifikation der Leukämien und malignen Lymphome. In: Gadner H, Gaedicke G, Niemeyer C, Ritter J, editors. Pädiatrische Hämatologie und Onkologie Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 2006, 647 [ISBN: 3540037020
 16. Creutzig U, Reinhardt D: Akute myeloische Leukämien. In: Gadner H, Gaedicke G, Niemeyer C, Ritter J, editors. Pädiatrische Hämatologie und Onkologie Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 2006, 690-714. [ISBN: 3540037020
 17. Creutzig U, Zimmermann M, Ritter J, Reinhardt D, Hermann J, Henze G, Jürgens H, Kabisch H, Reiter A, Riehm H, Gadner H, Schellong G: Treatment strategies and long-term results in paediatric patients treated in four consecutive AML-BFM trials. Leukemia 2005, 19: 2030 [PMID: 16304570]
 18. Creutzig U, Reinhardt D, Diekamp S, Dworzak M, Stary J, Zimmermann M: AML patients with Down syndrome have a high cure rate with AML-BFM therapy with reduced dose intensity. Leukemia 2005, 19: 1355 [PMID: 15920490]
 19. Henze G: Leukämien, in Gutjahr P: Krebs bei Kindern und Jugendlichen. Deutscher Ärzte-Verlag Köln 5. Aufl. 2004, 293 [ISBN: 3769104285
 20. Creutzig U, Henze G, Bielack S, Herold R, Kaatsch P, Klusmann J, Graf N, Reinhardt D, Schrappe M, Zimmermann M, Jürgens H: Krebserkrankungen bei Kindern. Erfolg durch einheitliche Therapiekonzepte seit 25 Jahren. Deutsches Ärzteblatt 2003, 100:A842 [URI: http://www.aerzteblatt.de/ v4/ archiv/ artikel.asp?id=36271]
 21. Creutzig U: Treatment of acute myeloid leukemia in children, in Pui CH: Treatment of Acute Leukemias, New Directions for Clinical Research. Totowa, NJ: Humana Press Inc 2003, 237 [ISBN: 0-89603-834-3

Dosya PDF
Kısa Bilgiler
Akut Meyeloid Lösemi (AML)  urlDosya PDF
Klinikler
Çocuklarda ve gençlerde kanser tedavisi alanında uzman klinikler ve kurumlar; kalite raporları; veli dernekleri.  urlDaha etraflı bilgileri burada bulabilirsiniz
Literatür
Lösemi konusuna ilişkin literatürü burada bulabilirsiniz  urlLiteratür veri bankası


 
Logo KPOH Logo GPOH      Logo Deutsche Kinderkrebsstiftung       Logo Charite      HONcode accreditation seal     Logo Facebook     Logo LinkedIn