Kemik iliği muayenesi

yazar: PD Dr. med. Gesche Tallen, Yayın İzni: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Günter Henze, Last modification: 2016/11/08

Bir kanser hastalığının teşhisi için kemik iliği ***‎muayenesi gerekli olabilir. Bu muayene esnasında kemik iliği muayenenin amacına bağlı olarak hücresel ve histolojik özelliklerine ve sıkça hallerde moleküler genetik ve immünolojik ***‎özellikleri açısından incelenir.

Kemik iliği muayenesi özellikle şu durumlarda gerçekleştirilir:

  • İlk diyagnoz çerçevesinde lösemi ***‎ve lenfom ***‎hastalık sınıfının belirlenmesinde (klasifikasyon) ve hastalık sürecinin izlenmesinde bir tedavi esnasında ve sonrasında hastalık gelişmelerinin (hastalık gidişatında) tesbitinde.
  • Çeşitli solid tümörlerin oluşup oluşmadığı veya kemik tümöründe metastaz bulunup bulunmadığının tesbitinde, diyagnoz ve hastalık evresi***‎nin belirlenmesinde.

Kemik iliği, bir kemik iliği ponksiyonu ***‎veya ender hallerde bir kemik iliği biyopsisi uygulanarak elde edilir. Aşağıda kemik iliği numunesi alınmasına dair bilgiler sunulmaktadır.