Başka solid tümör

Informationen zu soliden Tumoren wie Tumoren des sympathischen Nervensystems (Neuroblastom), Weichgewebssarkome (vor allem dem Rhabdomyosarkom) und Tumoren der Niere (Wilms-Tumor bzw. Nephroblastom), Keimzelltumoren, Tumoren der Netzhaut (Retinoblastom), Knochentumoren (Osteosarkom und Ewing-Sarkom) und Lebertumoren (Hepatoblastome und Karzinome) bei Kindern und Jugendlichen

Image

Diğer solid tümörler

Solid (dayanıklı, kistik olmayan) tümörler sert ve önceleri yerel sınırlı tümörlerdir. Bunlar çeşitli iç organlardan veya organ sistemlerinden kaynaklanabilirler ve iyi veya kötü huylu olabilirler. Tüm kanser hastalıkları içinde, beyin tümörlerinden (merkezi sinir sistemi MSS tümörleri) sonra, çocuklarda ve gençlerde en sıkça rastlanan solid kötü huylu tümörler şunlardır: Sempatik sinir sistemi tümörleri (nöroblastom), rastlanma oranı takriben % 8; yumuşak doku sarkomları (özellikle rabdomiyosarkom), takriben % 6; ve böbrek tümörleri (Wilms tümörü), takriben % 5,5. Germinal hücre tümörleri, gözün ağ tabakası tümörleri (retinoblastom), kemik tümörleri (osteosarkom ve Ewing sarkomu) ve karaciğer tümörleri (hepatoblastomlar ve karzinomlar) ise ender rastlanan tümörlerden sayılırlar.

Patienteninformationstexte

Hier fin­den Sie Patiententexte zu den häufigsten soliden Tumoren im Kindes- und Jugendalter. Die ZNS-Tumoren sind hier nicht berücksichtigt.

Araştırmalar

Batılı endüstri ülkelerinde solid tümörlü çocukların ve gençlerin çoğu kontrollu araştırmalar kapsamında tedavi edilirler. Halen uygulanmakta olan araştırmalar şunlardır:

Literatür ve çalışma araçları

Burada şu konular hakkında tedavi kılavuzları, tedavi sonrası bakım planları, araştırma literatürü, çek listeleri ve diğer faydalı bilgileri bulabilirsiniz:

Diğer bilgi kaynakları

Burada solid tümörler hakkında mevcut dış kaynaklı (İngilizce) bilgilendirme imkanlarından bazılarını bulabilirsiniz: