Lenfomlar - Lenfatik dokunun kanser hastalıkları

Almanya'da takriben 210 hastada ilk defa bir lenfom hastalığı teşhisi konulmaktadır. Bu sayı, çocuk ve genç yaşlarda görülen kanser hastalıkları arasında üçüncü rastlanma sıklığı anlamına gelmektedir.

Image

Lenfomlar

Lenfatik dokunun kanser hastalıkları

Ma­lig­ne lenfomlar lenfatik sistemin hücrelerinden kaynaklanırlar ve esas belirti olarak lenf düğümlerinde şişkinlik (= lenfom) şeklinde görünürler. Almanya'da çocuk ve gençlerde rastlanan kanser hastalıkları içinde lenf düğümleri tümörleri takriben % 11 oranında (senede 200 yeni hastalık vakası) üçüncü sıradadır. Bunlar Hodgkin lenfomları (Morbus Hodgkin) ve Non-Hodgkin lenfomları (Non-Hodgkin-Lymphome, NHL) diye iki büyük gruba ayrılırlar. Bütün vücudu etkilediklerinden dolayı da, sistemik hastalıklardan sayılırlar.

Hodgkin-Lenfomu (M. Hodgkin)

Burada Hodgkin lenfomu ve tedavisi hakkında bilgilendirme metinlerimizi bulabilirsiniz.

Non-Hodgkin Lenfomu (NHL)

Burada Non-Hodgkin lenfomları ve tedavisi hakkında bilgilendirme metinlerimizi bulabilirsiniz.

Araştırmalar

Batılı endüstri ülkelerinde maligne lenfomlu hemen hemen bütün çocuklar kontrollu bilimsel tıbbi araştırmalar çerçevesinde tedavi edilirler. Güncel araştırmalar şunlardır:

Literatür
ve Çalışma Araçları

Burada şu konu hakkında ana hatlar, araştırma literatürü, ardıl bakım planları, çek listeleri ve diğer bilgileri bulabilirsiniz:

Diğer Bilgi Kaynakları

Burada maligne lenfomlar hakkında dışarıdan bazı diğer bilgi kaynaklarını bulabilirsiniz: