Sözlük (Glossar)

Bu bilgilendirmede kullanılan terimleri içeren tefsirli sözlük

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Y Z    all  

canlı aşı
çoğalma kabiliyeti bulunan, ancak hastalık oluşturma etkisi zayıflatılmış hastalık etkenlerinin (virüslerin) aşı yoluyla verilmesi. Ilgili virüse bağlı hastalığın önelnemsi için kullanılırlar. Canlı aşılama bir aktif bağışıklama yöntemidir.

çapraz deneme
kann nakli öncesi verici ile alıcının uyumlu olup olmadığını kontrol eden, her kann nakli öncesi yapılması gereken bir laboratuar yöntemi

çocuk onkologu
Çocuklarda ve gençlerde kanser hastalıklarının tedavisi alanında uzman hekim.