Kan muayeneleri

yazar: PD Dr. med. Gesche Tallen, erstellt am: 2007/07/18, Yayın İzni: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Günter. Henze, türk tercüman: Sait Kont, Last modification: 2017/10/04

Çocuklarda ve gençlerde bir kanser tedavisi çerçevesinde aşağıda sayılan kan muayeneleri düzenli aralıkla gerçekleştirilir:

 • Diferensiyal kan tablosu***‎nu içeren kan tablosu tespitinde („parmak ucundan“ kann alarak): Özellikle lösemi ve enfeksiyon tanısı***‎ durumunda gereklidir.
 • kan grubunun belirlenmesinde (transfüzyon yani kan nakli öncesinde gereklidir).
 • Tümör markerleri ***‎belirlenmesinde: Özellikle germinal hücre tümörleri***‎nde ve karaciğer tümörlerinde.
 • Kandaki proteinlerin belirlenmesinde (örneğin albümin***‎) ve vücudun sıvı miktarının, beslenme durumunun ve böbrek fonksiyonlarının kontrolü amacıyla
 • Kan içindeki tuz, asit, baz miktarlarının belirlenmesinde (örneğin sodyum***‎, potasyum***‎, kalsiyum***‎ ve fosfor***‎ gibi elektrolit***‎ tespitinde): Vücudun sıvı miktarının, beslenme durumunun ve böbrek fonksiyonlarının kontrolü amacıyla.
 • Kan şekerinin belirlenmesinde: Vücudun gıda durumunun ve şeker miktarının kontrolü amacıyla, özellikle kortizon***‎ preparatlarıyla tedavi sürecinde
 • Kan pıhtılaşma değerleri***‎nin tespitinde: Bir ameliyattan önce ve/veya kanama tehlikesinde veya tromboz***‎ riski durumunda.
 • Böbrek verilerinin tespitinde (örneğin üre***‎, ürik asit, kreatinin***‎): Böbrek fonksiyonlarının kontrolü amacıyla.
 • Karaciğer ve safra verilerinin tespitinde (örneğin transaminaz***‎, bilirubin***‎): Karaciğer fonksiyonlarının kontrolü amacıyla.
 • Pankreastaki enzim verilerinin tespitinde: Özellikle bir parenteral beslenme sürecinde pankreas***‎ fonksiyonlarnın kontrolü amacıyla.
 • Kan gazı analizi***‎: Teneffüs fonksiyonunun kontrolü amacıyla ve asit baz miktarının tespiti amacıyla [asit baz dengesi***‎].
 • Hormon***‎ muayenesi durumunda: Kan içine etki maddeleri salgılayan vücut bezelerinin kontrolü amacıyla.
 • İltihap parametrelerinin tespitinde: (sedimantasyon, C-reaktif protein***‎, CRP)
 • Hastalık tetikçilerinin tespitinde (kan kültürü).
 • Virüs antikorlarının ***‎tespitinde (Virüs serolojisi***‎).
 • Kandaki sitostatik ve diğer ilaçların konsantrasyonlarının tespitinde ve kontrolünde.
 • Moleküler genetik ***‎parametre tespitinde.

Kan muayenesi için gereken kan numuneleri toplardamar***‎, atardamar***‎, kılcal damar***‎ veya kemik iliği içinden elde edilir. Aşağıda kan veya kemik iliği numunesi alınmasına ilişkin diğer bilgiler sunulmaktadır.